LJ1986 Klachten:

2 keer (in december 2015 en februari 2016) melding gemaakt van uitbuiting van inwonende o.a. in de vorm van illegale onderverhuur (en daardoor dus ook woonfraude) door hoofdbewoner, hiervoor ruim voldoende bewijzen aangeleverd, maar Havensteder doet niets.Geen onderzoek, geen... Lees meer