ingenik Klachten:

Wacht al ruim een week op mijn postpakket. Zou volgen berichtr woensdagmorgen worden bezorgd. Wordt als tijdstip gewijzigd in 's middags. Daarna op donderdag. Vervolgens weer bericht. Vertraging op sorteerafdeling. Dan weer bericht komt vrijdag. Weer niets. Bericht binnen 3... Lees meer

1. Niet beantwoorden vraag per email d.d. 5 sep18 gedurende bijna 2 maanden; 2. Na herinnering met verzoek om antwoord binnen 1 week duurt het ruim 2 weken voordat nietszeggend antwoord wordt ontvangen, waarin niet op vraag wordt ingegaan; 3. Bij herhaling... Lees meer

Slechte dienstverlening

Klacht van op 05 april 2017 over KPN Vaste Telefonie in de categorie Vaste Telefonie

Dagenlang geen vaste telefoonverbinding. Eerst valt i9nternet deels uit.Nadat dat is opgelost valt de vaste telefoonverbinding dagen uit. Storingsdienst is slecht te bereiken en dan nog tegen hoge kosten. Beloofd wordt dat alles binnen enkele uren wordt verholpen,doch niets gebeurd.... Lees meer

klacht over WoonEnergie

Klacht van op 03 september 2015 over Woonenergie B.V. in de categorie Energieleveranciers

Op 11aug2015 ontving mevr. A.Duis van woonenergie ten onrechte een tweetal betalingsherinneringen. Hierover werd dezelfde dag con tact opgenomen met woonenergie en verzocht jaarnota binnen 14 dagen aan te passen. Verder was volgens bankafschrift alles betaald.. Per e-,mail deelde men... Lees meer

Op 22jan14 geprobeerd in te loggen bij herdenkingsmunt.nl om sets herdenkingsmunten te bestellen. Door computerstoring aldaar lukte zulks niet. Uiteindelijk na bericht van verontschuldiging van hen op 28jan14 nogmaals de sets herdenkingsmunten besteld en betaald. Tot op heden zijn deze nog steeds... Lees meer

Heb op 4feb14geprobeerd jaaroverzicht sparen 2013 ivm belastingaangifte te downloaden.Lukt niet. terzake op 4feb14vraag gesteld aan Nationale Nederlanden alsmede klacht ingediend. Hierop,afgezien van geautomatiseerd ontvangstbevestiging, geen enkele reactie.Ook geen reactie na toezenden emails op 9feb14. Op 11feb14 gebeldmet Nat.Nederlanden... Lees meer