Farida Hermelijn Klachten:

Mijn zoon was vandaag door een treinbotsing 2 minuten na theoretische aanvangstijd te laat voor zijn tentamen. Ondanks het feit dat de medewerker het snel kon verifieren werd mijn zoon de toegang tot het tentamenlokaal geweigerd. Het tentamen was ook... Lees meer