factuuraanmaning Klachten:

Vandaag zag ik bij het nachecken van de mailbox van mijn overleden zwager dhr J.H.M. Selder geb 20-1-52 en overleden 14-07-2018 dat er een mail van u bij was met aanmaning! Waarvan is deze rekening???? Wie heeft deze ontvangen en... Lees meer