Eric R Klachten:

Toegezegd is het aankoopbedrag terug te storten. Ondanks herhaalde verzoeken is dan nog steeds niet gebeurd. Verder is een eerdere klacht via deze site als afgedaan beschouwd zonder dat dit tot enige actie heeft geleid. Dit is m.i. misleiding! Lees meer