dddza1 Klachten:

Transactiedatum 27 augustus 2017 Bedrag - € 69,00 Rekeningnummer NL60 ABNA 0519 9777 77 StatusUitgevoerd Rekeningnummer begunstigde NL59 ABNA 0626 2261 63 Naam rekeninghouder WORLDPAY LIMITED Details SEPA iDEAL IBAN: NL59ABNA0626XXXXX3 BIC: ABNANL2A Naam: WORLDPAY LIMITED Omschrijving: 6118528693 0030002 293037684 Wish 000227Klarna AB Kenmerk:... Lees meer