chantha.murugesu@hotmail.com Klachten:

Door een storing in het systeem is KT1 van HBO-V, leerjaar 1 ongeldig verklaard. Logisch, want sommige konden de toets daardoor niet (af)maken. Maar ook voor mensen die de toets wel volledig hadden afgerond en ingeleverd, waaronder ik. Ik vind... Lees meer