Bert-N Klachten:

Bij veel webshops (met name de kleinere) ontbreekt vaak goede productinformatie of -specificaties, -afmetingen, enz. Regelmatig moeten artikelen dan weer terug gestuurd worden. Vaak voor rekening klant. Dit zorgt ook voor onnodig transport en dus milieuvervuiling. Los van irritatie bij... Lees meer