benbezig Klachten:

Een medewerker die zijn toezegging niet nakomt en zijn aantekening bewijsbaar verdraaid alsmede een klantenservice die niet wil helpen om de klacht op te lossen. Zonder navraag had ik nooit geweten wat de stand van zaken was. Lees meer