bdboer Klachten:

Ben sinds enige dagen bezig een jaarabonnement aan te schaffen van rond de €3500. Eerst bleek mijn account (wederom) niet bruikbaar en moest worden gereset. Vervolgens blijk ik de ingangsdatum van mijn abonnement niet te kunnen bepalen. De voorlichter suggereert... Lees meer

Onderstaande brief gemaild op 2 januari 2017, op 12 januari gerappelleerd. Nog steeds geen reactie ontvangen.Restitutie-verzoek Gear VRGeachte heer, mevrouw,In vervolg op mijn telefonisch contact van 23 december jongstleden en het wederom uitblijven van de beloofde reactie, ontvangt u bij... Lees meer