au Klachten:

Abonnement vervroegd stopzetten wegens Alzheimer

Klacht van op 06 februari 2020 over KPN Mobiel in de categorie Mobiele Telefonie

Mijn moeder heeft een herseninfarct gehad en nu Alzheimer in een vergevorderd stadium. Ik kan het abonnement niet stopzetten, daar zij al geruime tijd totaal geen gebruik meer maakt van haar mobiel. KPN schrijft elke maand €15.46 af. KPN... Lees meer