Klachten over Aids Fonds

Heeft u een klacht over het Aids Fonds? Het Aids Fonds zet zich in voor aidsbestrijding in zowel ontwikkelingslanden als ons eigen land. Zo geven zij op... Lees meer >

Statistieken van Aids Fonds in de categorie Goede Doelen

1klachten gemeld

Tijdslijn

dierproeven

Klacht van op 03 oktober 2020 over Aids Fonds in de categorie Goede Doelen

https://www.animalrights.nl/vervang-dierproeven/ik-geef-niet-aan-dierproeven Stichting MS Research heeft jarenlang dierproeven op apen in het proefdiercentrum BPRC gefinancierd. Naast apen worden ook andere dieren gebruikt in experimenten die betaald worden met donatiegeld afkomstig van Stichting MS Research. De Nederlandse Hartstichting financiert al sinds jaar en dag... Lees meer