Privacy policy

Via onze website (www.klacht.nl) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij, Klachtenradar.nl B.V. (hierna: ‘’Klacht.nl’’), achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Klacht.nl is de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. Onze verwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1444500 In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 26 juni 2015.

Doeleinden van verwerking

Uw persoonsgegevens worden in het algemeen verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het leveren van de website klacht.nl;
 • de mogelijkheid bieden een klacht te melden;
 • het analyseren van statistieken en optimaliseren van onze diensten.

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor u vooraf toestemming heeft gegeven.

Melden klacht en aanmaken profiel

Bij het melden van een klacht vragen wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken. De gegevens die u invult bij het melden van een klacht worden bewaard zolang noodzakelijk is voor de afhandeling van uw klacht. Bij het melden van een klacht, vragen wij u om onderstaande gegevens. Deze gegevens worden tevens gebruikt om een profiel aan te maken:

 • e-mailadres
 • naam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • gebruikersnaam

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het plaatsen van uw klacht;
 • Het aanmaken van een profiel zodat uw de voortgang van uw klacht kunt bijhouden;
 • Het bedrijf waarop uw klacht ziet te benaderen voor een mogelijke oplossing.

Contactformulier

Als u het contactformulier invult via onze website, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bij het invullen van een contactformulier, vragen wij u om de volgende gegevens:

 • naam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen zodat wij uw vraag en/of opmerking kunnen behandelen.

 Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw klacht en uw persoonsgegevens aan het bedrijf waarop uw klacht ziet. Dit doen wij zodat het bedrijf contact met u op kan nemen om de klacht op te lossen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat indien u verder klikt op onze website u de cookies accepteert. Op het moment dat u verder klikt op onze website, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Google Analytics, Google Adsense en Doubleclick

Via onze website worden er cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Google Analytics, Google Adsense, Doubleclick en de Google+ Platform diensten. Wij gebruiken deze diensten om rapportages te krijgen onder andere over hoe bezoekers onze website gebruiken, het gebruik van advertenties en het gebruik van de zoekmachine van Google.

Wij hebben Google géén toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

De informatie wordt overgebracht naar, en opgeslagen op, servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en Google+. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter, AddThis en Google+ afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Deze vier partijen kunnen informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens de sociale netwerken verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter, AddThis en Google (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, AddThis, Facebook en Google+ opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze vier diensten stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Just Premium, Visual Website Optimizer (Wingify)

Via onze website worden er ook cookies geplaatst van Just Premium en Wingify. Deze cookies worden gebruikt om meer inzicht in het gebruik van onze website te krijgen en te beslissen welke specifieke advertenties en content worden getoond, afgestemd op het klik- en surfgedrag van een specifieke bezoeker.

Wij hebben geen invloed op het gebruik van data door Just Premium, Wingify en/of derden.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Als wij deze verklaring aanpassen, dan zullen wij dat melden via onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijziging en verwijdering van uw gegevens

Indien u via onze website aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u richten aan redactie@klacht.nl.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons schriftelijk (en tevens per e-mail) verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door via ons contactformulier. Klachten over misbruik van uw gegevens kunt u hier melden. Onze Algemene Voorwaarden kunt u hier downloaden.