Klachten over Politie

Hieronder vindt u een overzicht van klachten die gemeld zijn over Politie in de categorie Overheid. Bovenaan deze pagina staat het aantal klachten en het... Lees meer >

Tijdslijn

vogelvrijverklaring door regio politie Utrecht

Klacht van op 04 februari 2016 over Politie in de categorie

Van: jvkc.stema [mailto:jvkc.stema@casema.nl] Verzonden: woensdag 3 februari 2016 11:48 Aan: arthur.burggraaff@politie.nl CC: Midden-Nederland@om.nl; bureau@nationaleombudsman.nl Onderwerp: RE: PL0900-2015051423-1 Geachte heer Burggraaff, Heden ontving ik een brief van de politie-eenheid Midden Nederland die ondanks haar nieuwe jasje waarin die zich gewurmd heeft, zich kennelijk nog steeds bedient van... Lees meer

misbruik maken van je macht!

Klacht van op 08 december 2015 over Politie in de categorie

goeie middag aan de desbetreffende persoon. mijn naam is r.a.e. martha geboren; 18-02-1962 bsnnr;220584163 en mijn dochter d.r.a. martha geboren;09-02-1998 bsnnr;229315215 mijn dochter had strafbeschikking en ik beschikking. cjibnr; 3062542191166562/1062542191166563/6132542002341677/5062542191166561. het gaat over enkele boetes die ik en mijn dochter op 2juli... Lees meer