Klacht: Klacht:Repeterende Geluidoverlast Straaljagers Militaire Vliegtuigen en Drones in Woon Wijk Rotterdam

op 13 augustus 2010 over Geluidsoverlast in de categorie Overlast

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Het is vandaag vrijdag 13 augustus 2010.

Met alle respect voor de Defensie.

Ons klach is: tegen Defensie over het volgende:

Wij hebben heel veel last van repeterende geluidhinder van Defensie’s Straaljagers, Militaire/legervliegtuigen/Helikopters en drones..

Wat betreft Drones: Die worden s’avonds in ons woonwijk ingezet.( Foto’s).

Het sneller wakker van repeterende geluidhinder heeft gevolgen voor ons en de kinderen.
Slaap Verstoring wordt hoger,,sneller geiriteerd raken.

Het is Defensie’s Vliegtuigen,Drones…enz. Defensie’s probleem. Defensie’s(uitoefen sessies) hoort niet in woonwijk).

Wij vertrouwen er op dat de defensie deze klacht zal oplossen.

Defensie moet voor oplossing te zorgen.
omdat het de taak en verantwoordelijkheid bij de defensie ligt.

Wij wonen in een kindervriendelijke Wijk te Rotterdam.

Gewenste oplossing

Wij verzoeken de gerespecteerde defensie Het grondrecht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zie :(Artikel 10) te respecteren.

Graag reactie hierop, en zou graag van U willen weten of wel/niet een oplossing tot mogelijkheid behoort of U interesse heeft betreft ons klacht tegen Defensie.

Als de Defensie de klacht wil behandelen met respect voor het levenssfeer van de burger .

das wat de burger wil! Mensen Respect.

Artikel 10:
1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen,
recht op eerbiediging
van zijn persoonlijke levenssfeer.

2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in
verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.

3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.
—————————–
WAARDIGHEID
Artikel 1
Menselijke waardigheid
De menselijke waardigheid is onschendbaar. Zij moet worden geëerbiedigd en
beschermd.

Artikel 2
Recht op leven
1. Eenieder heeft recht op leven.
2. Niemand wordt tot de doodstraf veroordeeld of terechtgesteld.

Artikel 3
Recht op menselijke integriteit 1. Eenieder heeft recht op lichamelijke en geestelijke integriteit.
2. In het kader van de geneeskunde en de biologie moeten met name worden nageleefd:
de vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokkene, volgens de bijde wet bepaalde regels, het verbod van eugenetische praktijken, met name die welke selectie van
personen tot doel hebben, het verbod om het menselijk lichaam en bestanddelen daarvan als zodanig
als bron van financieel

Artikel 4
Verbod van folteringen en van onmenselijke of vernederende behandelingen
of bestraffingen
Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of
vernederende behandelingen
of bestraffingen.

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_nl.pdf

Alle klachten die gemeld zijn door Defensie beschermt de burger.