Klachten over Aegon

Aegon is een financiële instelling die onder andere meer dan 850.000 Nederlands van hun pensioen voorzien. Bij Aegon kunt u naast uw pensioen opbouwen... Lees meer >

81% van alle klachten opgelost. Nog 6 klachten nodig voor een plaats in de categorie Verzekering

81%
44 klachten gemeld
2 openstaande klachten
6 klachten in behandeling
36 klachten opgelost
1.7 /10
23 stemmen
23

Tijdslijn

Pensioen afkopen

Klacht van op 23 november 2016 over Aegon in de categorie Verzekering

Beste, Mijn andere klacht hebben jullie als afgehandeld beoordeeld maar voor mij is deze pas afgehandeld als hij afgekocht is. Volgens de wet kom ik in aamerking voor afkopen. Nu jullie nog jullie plicht doen! Zolang dat niet gebeurt blijft dit... Lees meer

Afkopen

Klacht van op 22 november 2016 over Aegon in de categorie Verzekering

Beste, ik wil mijn pensioen (mijn geld) afkopen. Echter blijven ze dit weigeren. Dit kan uiteraard niet. Jullie geven aan dat jullie policy is nooit uitbetalen voor pensioen ingaat. Dit is onacceptaber voor klein pensioen. Lees meer

Sprintplan, Uitblijven reactie

Klacht van op 22 november 2016 over Aegon in de categorie Verzekering

Medio april 1998 ben ik, na advies van De Spaarbelegger: De heer Marco Bleeker Noordeinde 87 1141 AJ Monnickendam Sprintplan-overeenkomst gegaan. Blijkens onderzoek van de Vereniging Consument & Geldzaken beschikte deze tussenpersoon destijds niet over de vereiste vergunning uit hoofde van de Wet Toezicht... Lees meer

Klantgerichtheid

Klacht van op 22 november 2016 over Aegon in de categorie Verzekering

Meerdere pogingen gedaan om enige compensatie te krijgen omtrent het Sprintplan. Maar Aegon klantenservice is er goed in getraind om mensen af te schepen. Het is aan te raden nooit iets af te sluiten bij Aegon want zodra er betaald moet... Lees meer

Sprintplan

Klacht van op 22 november 2016 over Aegon in de categorie Verzekering

Aegon is niet bereid mensen te compenseren voor de schade die is ontstaan bij het afsluiten van het Sprintplan. Aegon verschuilt zich achter bepaalde regeltjes die ze zelf bepaald hebben en dus in hun eigen voordeel zijn. M.a.w. ze willen wel... Lees meer